ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Γραφείο Τύπου
Στουντίου 10-12 , Μαρούσι – Αθήνα 151 26

Τηλ. Κέντρο: 211 212 2003 – 211 212 2004

 211 212 2017 – 211 212 2018

Fax.: 211 212 2010

Email: pr@epsilontv.gr , dpr@epsilontv.gr