Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ:

bio@epsilontv.gr

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ:

Ε CHANNEL
Στουντίου 10-12, Μαρούσι
Αθήνα Τ.Κ. 15126

Όλα τα βιογραφικά διατηρούνται ενεργά στο αρχείο μας για ένα έτος.
Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό προκύψει κάποια θέση που ανταποκρίνεται στα προσόντα σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για προσωπική συνάντηση.